Op de eerste dag van het academiejaar voor de hogescholen komen er hoopgevende cijfers van UC Leuven-Limburg. Na jaren van daling ziet de hogeschool het aantal nieuwe studenten dat leraar wil worden fors toenemen. Voor lager en secundair onderwijs nu al met 25 tot 30 procent. Of de stijging representatief is, is nog niet duidelijk, een slag om de arm dus nog. Maar de UCLL is wel de grootste lerarenopleider van Vlaanderen.