De Antwerpse chemiesector is gestart met werkplekleren. Zes studenten van de Karel de Grote en de AP Hogeschool zullen een jaar lang stage volgen bij een chemiebedrijf. Ze komen nog maximaal 1 dag per week op school. Hun leerstof krijgen ze dus op de werkvloer.