Er komt op korte termijn géén loonlastenverlaging in ons land. De federale regering en de gewesten wíllen wel werk maken van een zogenaamd concurrentiepact. Maar de plannen blijven bijzonder vaag. Het is niet duidelijk hoeveel de loonlastenverlaging mag kosten, en wie dat gaat betalen.