Luxemburg gaat een systeem van notionele intrestaftrek invoeren. Een fiscale gunstmaatregel die wij al langer kennen en die bedrijven beloont voor het inzetten van hun kapitaal. Het fiscale klimaat in Luxemburg wordt dus nog concurrentiëler tegenover het Belgische.