Leren over ondernemen doe je best niet in een klaslokaal, maar in een ondernemersomgeving. Met dat idee opent de Karel de Grote-Hogeschool Antwerpen haar eerste pop-upklas in shoppingcenter Grand Bazar in Antwerpen. Handiger voor bepaalde lessen, zeggen docent en studenten, en inspirerender.