Een meerwaardebelasting op aandelen zou de Belgische schatkist gemiddeld zo'n twee miljard euro per jaar kunnen opleveren. Dat heeft het HIVA berekend, het onderzoeksinstituut opgericht door de KULeuven samen met het christelijke ACW. Een niet onbelangrijk detail, aangezien binnen de regering enkel CD&V voorstander is van zo'n belasting.