Westvlees en Covalis, 2 grote spelers in de Belgische vleessector zijn van plan om samen te gaan, onder de naam Belgian Pork Group. Het gaat om een megafusie. De twee hebben samen een geschatte omzet van 600 miljoen en stellen liefst 1.700 mensen tewerk. De mededingingsautoriteiten moeten wel nog het licht op groen zetten.