MicroStart, de kredietverstrekker voor starters die niet terechtkunnen bij een bank, gaf vorig jaar meer ondernemers een krediet die eerder al een beroep op hem deden.