Er zijn nog meer vakbondssacties op komst. Op 9 november willen de bonden een algemene nationale staking organiseren. Maar ook voorheen al zullen acties mogelijk zijn. De manifestantanten trokken deze middag naar het hoofdkwartier van het VBO. Ze willen dat de loonnormwet wordt afgeschaft, zodat lonen sneller kunnen stijgen.