Er dreigen vakbondsacties bij Akzo Nobel in Vilvoorde. De toplui van de multinational krijgen een miljoenenbonus, want de verfproducent profiteerde van de coronapandemie. Maar het personeel dat al maanden extra lange shiften draait, krijgt naar eigen zeggen niks. De vakbonden eisen vaste contracten in plaats van interimarbeid, en méér opslag dan de schamele 0,4%. Volgens hen toont dit hoe de Belgische loonwetgeving faalt.