Binnen en buiten regeringskringen is volop gediscussieerd over een wetsvoorstel van Open-VLD senator Rik Daems. Die wil bijverdienen in de horeca aantrekkelijk maken met een belastingvrijstelling en een beperkte sociale bijdrage. Een Belgische variant op de fel omstreden Duitse mini-jobs, zeg maar. En dat zorgt voor heisa.