Begin volgend jaar gaat het meesterwerk Het Lam Gods zijn derde en laatste restauratiefase in. Het iconische werk van de gebroeders Van Eyck moet in 2026 volledig in oude glorie hersteld zijn. Jaarlijks trekt de Sint-Baafskathedraal waarin het werk tentoon gesteld wordt meer dan een miljoen bezoekers. De Vlaamse regering legt voor de laatste fase 1,5 miljoen euro op tafel, bovenop een eerdere investering van 3 miljoen euro. Voor de regering is het Lam Gods een hoeksteen van Vlaanderens internationale toeristische marketing.