Als het van de Nationale Bank afhangt moeten onze banken straks extra kapitaal opzij zetten. Ze is in overleg daarover met de regering, die uiteindelijk beslist. De extra kapitaalbuffer moet de risico's indijken van de wel erg snelle kredietgroei in ons land. De Nationale Bank legde onze banken eerder al hogere kapitaaleisen op en maande hen ook aan voorzichtiger te zijn met de verstrekking van woonkredieten. Blijkbaar met weinig resultaat.