Nationalisering Dexia is goeie deal, zegt Leterme.