Vanaf 2015 verandert de berekeningswijze voor de sociale bijdragen van zelfstandigen. Die worden dan berekend op basis van het beroepsinkomen van het jaar zelf, niet meer op basis van het inkomen van 3 jaar geleden. Een grote doorbraak, zeggen ze bij de FOD Sociale Zekerheid, want veel zelfstandigen zullen nu beter af zijn.