Een hogere beroepsopleiding winkelmanagement. Het bestond nog niet maar vanaf dit academiejaar beginnen ze er mee op 8 plaatsen in Vlaanderen. Werkgevers zijn al langer vragende partij voor de opleiding en ook voor lager geschoold winkelpersoneel biedt ze unieke kansen.