De Europese sancties tegen Rusland zullen uiteraard ook Europa zelf treffen. Volgens inschattingen zou de economische groei dit jaar een half procent lager kunnen uitvallen door het conflict. Ook Vlaamse bedrijven zullen de sancties voelen. Vooral dan in de technologische- en de wapenindustrie.