De lijst met zware beroepen verdwijnt, dat hebben de sociale partners beslist. Er komen in de plaats 4 criteria die bepalen of je zwaar werk hebt of niet en of je dus vroeger met pensioen mag. De sociale partners debatteren al geruime tijd over het thema, maar een omvattend akkoord laat nog altijd op zich wachten.