De Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB en het Agentschap Integratie & Inburgering hebben een samenwerkingsakkoord ondertekend. Als nieuwkomers - asielzoekers bijvoorbeeld - een inburgeringscontract afsluiten, zullen zij ook snel naar de VDAB worden toegeleid. Dat verhoogt de kans op een baan. En bevordert uiteindelijk de integratie, is de redenering. De maatregelen passen in een vernieuwd inburgeringsdecreet.