Er begint schot in de zaak te komen, voor het Gewestelijk ExpresNet, het felgeplaagde spoorplan in en rond Brussel. Eind dit jaar gaat de de spoortunnel Schuman-Josafat open en een aantal nieuwe treinstations. Eind 2017 zou het gewestnet zo goed als klaar moeten zijn, zegt NMBS-topman Jo Cornu. Al 10 jaar is het GEN in ontwikkeling, en intussen is het kostenplaatje opgelopen tot 2,5 miljard euro.