Er is nog steeds géén akkoord over nachtarbeid om de e-commerce in ons land concurrentiëler te maken. Dat bleek vanmorgen op de tweede rondetafelconferentie tussen minister Kris Peeters en de sociale partners. Tegen eind dit jaar zou er wél een akkoord moeten zijn, een half jaar later dan gepland.