In Griekenland heeft het parlement een zoveelste pakket besparingen goedgekeurd. Daarin - en dat is nieuw - massale ontslagen in het ambtenarenkorps. 15.000 moeten er afvloeiien. Daarmee breekt in Griekenland een nieuw tijdperk aan want tot nog toe was een ambtenarenjob daar voor het leven. Dat stond zelfs gebeiteld in de grondwet.