De algemene vergadering bij de Nationale Bank is alweer erg woelig verlopen. De minderheidsaandeelhouders verzetten zich tegen een vergoeding van 24,4 miljoen euro die de federale overheid jaarlijks ontvangt. Gek genoeg ontvangt de overheid dat bedrag voor een lening die ze aanging bij de Nationale Bank. De aandeelhouders eisen een schriftelijke verklaring van de directie waarin ze belooft de prak