Op één uitzondering na zijn de Belgische ondernemers in zeven jaar tijd nooit zo optimistisch geweest over het economisch herstel. Dat blijkt uit de conjunctuurenquête van werkgeversorganisatie VBO. Meer dan de helft van de bevraagde ondernemers verwacht een verbetering van de economische activiteit de komende 6 maanden. Maar de tewerkstellingsvooruitzichten blijven somber.