Er komt voorlopig geen verhoging van de minimumlonen. Nieuw overleg tussen de sociale partners heeft niets opgeleverd. Alle partners wijzen de socialistische bond met de vinger.