De federale regering voert een belasting in op de overwinsten van de energiesector. Die moet dit en volgend jaar samen 3,1 miljard euro opbrengen. Dat heeft de regering beslist bij de opmaak van de begroting. Het extra geld vloeit naar de gezinnen en de bedrijven, om de gevolgen van de energiecrisis te verzachten. Ondernemersorganisaties vinden het maar een mager beestje. Tegelijk valt op dat de beloofde grote fiscale hervorming opnieuw uitgesteld is.