De federale onderhandelaars zijn overeengekomen om de wettelijke pensioenleeftijd tegen 2030 op te trekken naar 67 jaar. Daarmee willen ze de toenemende vergrijzingskosten opvangen en onze pensioenleeftijd beter afstemmen op de levensverwachting. Maar experts waarschuwen dat een lineaire pensioenverhoging zonder begeleidende maatregelen geen oplossing biedt.