Het Nationaal Pensioencomité is vandaag officieel voor het eerst samengekomen. 24 vertegenwoordigers van de werkgevers en zelfstandigen, de werknemers en de regering moeten er de krijtlijnen van de komende pensioenhervormingen vastleggen. Meteen bij aanvang blijkt dat het water tussen werkgevers en vakbonden bijzonder diep is.