Om de hoge inflatie tackelen, doet de regering een beroep op een expertengroep. De verschillende meerderheidspartijen hebben acht economen naar voor geschoven, die concreten aanbevelingen moeten doen. Onder de economen - vier Nederlandstaligen en vier Franstaligen- zitten bekende namen, als Paul De Grauwe of Koen Schoors. Vandaag is de expertengroep voor het eerst samengekomen in de Nationale Bank.