Ondernemingen die de strijd aangaan tegen sociale ongelijkheid dicht bij huis, komen in aanmerking voor middelen uit het nieuwe SI3 Fund. Een zogeheten "impact-investeringsfonds", een fonds met sociale impact dus. Een groep vermogende Belgen en Nederlanders heeft er zijn schouders onder gezet.