Organisator, het weekblad Trends, en de jury roemen uiteraard het managerstalent van Ronnie Leten. Onder zijn leiding groeide Atlas Copco. En dat in moeilijke economische tijden, zeker voor de industrie. De jury is ook erg te spreken over Letens bijdrage aan de Belgische industrie. Want in ons land werken nog altijd 3.100 mensen voor Atlas Copco.