Europa laat weten dat Portugal de afgesproken begrotingsdoelstelling moet halen. Nu het Hooggerechtshof een aantal besparingen heeft verworpen, moet premier Coelho opnieuw op zoek naar 1,3 miljard euro. Zoniet, haalt hij de begrotingsdoelstelling niet.