De Commissie Pensioenhervorming pleit voor de invoering van een puntensysteem om het pensioen te berekenen. Op die manier worden de pensioenen doorzichtiger en eenvoudiger én voor iedereen gelijk berekend. Hervormingen zijn noodzakelijk, want bij ongewijzigd beleid zijn de pensioenen niet langer betaalbaar.