Voor het eerst sinds de stakingsgolf vorig jaar hebben vakbonden, werkgevers en de regering rond de tafel gezeten. Een vruchtbaar overleg, zeggen ze alledrie. De sociale partners krijgen tot eind januari om akkoorden te sluiten over de loonmarge en de verdeling van de welvaartsenveloppe. De regering belooft op haar beurt nog dit jaar werk te maken van een tax shift.