Goederen die door het gerecht in beslag zijn genomen kunnen voortaan makkelijker vernietigd worden. En de federale politie mag ze voortaan ook gebruiken bij onderzoek naar zware criminelen. Dat moet een mooie besparing opleveren. Er komen ook extra verkooppunten van verbeurdverklaarde goederen.