De federale regering hakt géén knopen door in de discussie rond het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden, ook al had ze dat beloofd. Ze kaatst de bal terug naar de sociale partners, die eerder al mislukten om tot een akkoord te komen. Tegen volgende week moeten vakbonden en werkgevers nu een lijst van 12 vragen beantwoorden. Intussen komt de deadline snel dichterbij.