De federale regering werkt aan een nieuwe bankentaks. De opbrengsten van die taks - zo'n 100 miljoen euro - zal mee worden gebruikt om de lasten op arbeid te verlagen, de zogenaamde tax shift. Maar noch de bankenfederatie, noch de oppositie zijn te spreken over die nieuwe heffing.