De regering komt terug op haar voornemen om een suikertaks in te voeren. De Belgische voedingsindustrie reageert tevreden, sectorfederatie Fevia heeft zwaar gelobbyd tegen de heffing. De regering moet nu wel op zoek naar alternatieve inkomsten voor de taxshift die bedoeld is om arbied minder te belasten.