De rest van de ministerposten raakt intussen ook bekend. We lichten er even die uit die van belang zijn voor de sociaal-economische toekomst van ons land.