Wallie is een nieuwe Belgische robot die ondergrondse graafwerken kan uitvoeren, zonder dat je er bovengronds iets van merkt. Hij kan bijvoorbeeld een parkeergarage graven midden in de stad, zonder verkeershinder. Wallie is een uitvinding van de Gentse bouwgroep Denys. Nu is 't nog een prototype, maar Denys wil Wallie binnenkort gaan verkopen.