De schapenboeren in Vlaanderen dreigen een flink stuk van hun inkomen kwijt te spelen. Donderdag is het Offerfeest, de periode waarop ze typisch hun grootste winst realiseren. Maar nadat er een verbod is gekomen op het onverdoofd slachten van schapen, hebben veel moslims beslist om dan maar geen schaap te offeren. En dus is er plots een groot overaanbod aan slachtrijpe schapen.