De binnenschippers hebben deze ochtend hun blokkades opgeheven. De schippersorganisaties en de regering zijn gisteren tot een akkoord gekomen en dat akkoord is nu unaniem aanvaard door de actievoerders.