Vlaanderen, Wallonië en Frankrijk hebben samen een subsidie-aanvraag ingediend bij Europa voor de aanleg van de Seine-Scheldverbinding. Een mega-infrastructuurproject van liefst 5 miljard euro. Het zou de Vlaamse en ook Nederlandse havens verbinden met Parijs. Iets wat zowel economie als mobiliteit