Het Limburgse Sint-Truiden wordt de bakermat voor de nieuwste generatie zogenaamde vastestofbatterijen. De onderzoekers van Solithor, een spin-off van het Leuvense onderzoekscentrum imec, nemen er hun intrek in een nieuw in te richten gebouw, op de terreinen van de fabrikant van auto-onderdelen PunchPowertrain. Ze zullen er de batterijen van de toekomst verder ontwikkelen en op termijn ook produceren. Batterijen die ook elektrisch vliegen mogelijk moeten maken.