De sociale partners moeten bepalen wat een zwaar beroep is en wat niet. Wie zo'n zware job uitvoert zou dan sneller pensioenrechten opbouwen, op basis van een puntensysteem. Zo luidt het jongste advies van de commissie Pensioenhervorming aan minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine.