Voortaan kunnen sociaal bemiddelaars ook tussenkomen bij conflicten met overheidspersoneel. Tot nu toe was dat alleen zo in de privésector, terwijl de publieke sector nochtans regelmatig met stakingen kampt. De sociaal bemiddelaars moeten aanslepende conflicten tussen de overheid en haar ambtenaren voortaan vermijden.