Er dreigen tot 6.000 ontslagen te vallen in de sector van de dienstenchequebedrijven. Dat vreest althans de Koepel Lokale Diensteneconomie. Dienstenchequebedrijven die personeel uit kwetsbare doelgroepen tewerkstellen, krijgen daarvoor extra subsidies. Maar de Vlaamse regering is van mening dat het om een combinatie van subsidies gaat, die niet mag van Europa. Ze zoekt nu een andere oplossing.