De lage rente zorgt nu ook voor problemen bij de 35 sociale secretariaten in ons land. Hun inkomsten uit kortetermijnbeleggingen van RSZ- en belastinggeld zijn quasi opgedroogd. Tegelijk stijgen hun informaticakosten door slordige en overhaaste invoering van nieuwe sociale en fiscale wetten.