Specialisten rekenen regelmatig te veel aan voor een consultatie. Zelfs als ze afgesproken hebben om zich te houden aan vastgelegde tarieven. Dat heeft de Christelijke Mutualiteit ontdekt na een bevraging van haar leden.