De spoorbonden zijn razend over de plannen om wilde stakingen bij overheidsbedrijven zoals de spoorwegen te verbieden. De bevoegde senaatscommissie heeft een wetsvoorstel in die zin goedgekeurd. Een inbreuk op het stakingsrecht en pure verkiezingspraat, vinden de vakbonden.